Ceny služeb

Personální poradenství
Úvodní konzultace o nastavení služeb       1h ZDARMA           
 
Konzultace                                   2.000 Kč za každou započatou hodinu
nebo                                            10.000 Kč za 1 konzultační den
Cena projektu je individuální dle rozsahu práce pro klienta.

 

Personální služb pro firmy v letectví
Úvodní konzultace o nastavení služeb       1h ZDARMA           
 
Cena projektu je na vyžádání - dle rozsahu práce pro klienta.

 

Řešení konfliktů a mediace
Konzultace o mediaci po telefonu (do 15 min)           ZDARMA
Co vám to přinese? Vysvětlení účelu schůzky, možností mediace, odpovědi na Vaše dotazy atd.
Mediace
Cena mediace je na vyžádání, dle počtu hodin.                                    
 
První setkání s mediátorem nařízené soudem    

Odměna ve výši 400 Kč za první setkání s mediátorem za každou započatou hodinu. 

 

Výše odměny za první setkání se zapsaným mediátorem nařízené soudem je stanovena v § 15 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 277/2012 Sb., o zkouškách a odměně mediátora.