Ceny služeb

Personální poradenství
Úvodní konzultace o nastavení služeb       1h ZDARMA           
 
Konzultace                                   2.000 Kč za každou započatou hodinu
nebo                                            10.000 Kč za 1 konzultační den
Cena projektu je individuální dle rozsahu práce pro klienta.

 

Řešení konfliktů a mediace
Konzultace o mediaci po telefonu (do 15 min)           ZDARMA
Co vám to přinese? Vysvětlení účelu schůzky, možností mediace, odpovědi na Vaše dotazy atd.
Konzultace o mediaci (60 min)                                       500 Kč
Co vám to přinese? Vysvětlení účelu schůzky, možností mediace, odpovědi na Vaše dotazy atd.
Mediace                                          2.000 Kč za každou započatou hodinu
Obě ze stran platí polovinu, nedohodnou-li se předem jinak.
Délku schůzky doporučuji max 3 hodiny.   
 
První setkání s mediátorem nařízené soudem    

Odměna ve výši 400 Kč za první setkání s mediátorem za každou započatou hodinu. 

 

Výše odměny za první setkání se zapsaným mediátorem nařízené soudem je stanovena v § 15 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 277/2012 Sb., o zkouškách a odměně mediátora.