top of page

Vysvětlení pojmů

NLP - Neurolingvistické programování 

Vzniklo jako psychoterapeutická metoda v 70. letech 20. století. Jejími autory jsou matematik, programátor a psycholog Richard Bandler a lingvista John Grinder.

NLP propojuje mozek, jazyk a programování tak, aby naše vědomí a nevědomí „pracovalo lépe pro nás“. Jednou z oblastí, kde se hojně využívá je koučing.

EFT - Emotional Freedom Technique

Technika emoční svobody patří mezi metody energetické psychologie, které velmi efektivně spojují práci na psychice ta fyzickém těle. Tím obvykle rychle dosahují skvělých výsledků při odstranění fyzických či psychických problémů.

Já tuto metodu např. používám v práci s trémou před veřejných projevem nebo v situacích, kdy se klient chce zbavit nějakého zvyku, který mu nevyhovuje nebo všude tam, kde tato technika může klienta posunout dále k řešení toho, s čím ke mně přišel.
 

bottom of page