top of page

Mediace

Mediace je způsob řešení konfliktu, kdy se 2 strany sejdou a za účasti mediátora nacházejí nejlepší možná řešení.

  • Za dosažení dohody jsou odpovědné strany (NE mediátor).

  • Jedna mediační schůzka je maximálně 3-hodinová. Pokud obě strany chtějí v mediaci pokračovat, domlouvají se na dalším termínu.

  • V případě nedosažení dohody prostřednictvím mediace je vždy možné přistoupit k soudnímu řešení.

 

Principy mediace:

Dobrovolnost. Po celou dobu mediace jste na mediačním setkání dobrovolně. Pokud nebudete chtít pokračovat, můžete kdykoliv odejít.

 

Mlčenlivost. Mediátor je vázán mlčenlivostí o skutečnostech, které účastníci řeší v rámci mediačního setkání.

 

Nestrannost mediátora. Mediátor na začátku mediace prohlašuje,  že nezná ani jednu ze stran a není se žádnou ze stran v příbuzenském či přátelském stavu. Pokud je skutečnost jiná, je o této skutečnosti povinen informovat obě strany.

 

 

Kdo je mediátor?

Mediátor je člověk, který zná techniky mediace a umí je použít. Dává rámec schůzce a vede strany k řešení. Je nezávislý/ neutrální vůči oběma stranám.

 

Kde je mediace vhodná?
Všude tam, kde se obě strany chtějí dohodnout.

Výhody mediace:

  • Lze dohodnout v krátkém časovém úseku v horizontu 1 měsíce

  • Výrazně levnější řešení než soud

  • Strany mohou více ovlivnit výsledek 

  • Tím, že strany nacházejí nejlepší možná řešení pro obě z nich, mohou spolu po ukončení konfliktu v budoucnu komunikovat.

  • Menší stresová zátěž ve srovnání se soudem

První setkání s mediátorem nařízené soudem

Soud může nařídit pouze toto jedno setkání, ostatní setkání jsou dobrovolná

 

Cílem prvního setkání se zapsaným mediátorem je:

  • Vysvětlit účastníkům k čemu mediace je a jak by jim mohla pomoci

  • Odpovědět účastníkům na možné otázky ohledně mediace.

Cílem prvního setkání se zapsaným mediátorem NENÍ provést mediaci. 

bottom of page