... aneb cesta od konfliktů ke spolupráci

Co v současné době řešíte za situace?

 • V práci přijali novou kolegyni na pozici vedoucí oddělení, se kterou mám úzce spolupracovat – spolu jsme si nesedly, ale odcházet z firmy kvůli ní nechci.

 • ·Sousedům vadí naše zeď, kterou jsme postavili mezi pozemky, ale my chceme soukromí. Stěžují si na nás u všech možných institucí..

 • Rozvádíme se a neumíme už si společně sednout ke stolu a rozumně se domluvit.

 • Nebo něco jiného, kde se s někým nemůžete už dohodnout sami, ale nechcete se soudit.

Co nabízím?
Mediace

Mediace je způsob řešení konfliktu, kdy se 2 strany sejdou a za účasti mediátora nacházejí nejlepší možná řešení.

 
V jakých případech je mediace vhodná?
Všude tam, kde se obě strany chtějí dohodnout.

 

Více podrobností o mediaci zjistíte ZDE

 

V jaké oblasti působím jako mediátor?​​
 • Pracovní spory - vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, mezi zaměstnanci; mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací

 • Občanské spory - např. sousedské vztahy

 • Obchodní spory - vztahy mezi dodavatelem a odběratelem

 • Spory s veřejným prvkem - např. s orgánem státní správy nebo samosprávy, atd.

 • Spotřebitelské spory 

Jak probíhá mediace?

 1. Jedna za stran mě kontaktujte. Po zjištění okruhu konfliktu já kontaktuji druhou stranu.

 2. Pokud mají obě strany zájem, domluvíme se na konkrétním termínu a místu schůzky.

 3. Na schůzce nejdříve strany vysvětlí situaci, kterou chtějí řešit (každá ze stran ze svého úhlu pohledu), a za pomoci mediátora řeší jejich situaci s cílem nejít vhodné řešení pro obě strany.

 4. Nakonec mohou sepsat mediační dohodu. I tuto dohodu sestavují účastníci mediace spolu s mediátorem a účastníci si dohodu následně odnášejí.

Mediace nabízím dle přání klienta - offline nebo online.

První setkání s mediátorem nařízené soudem

tzn., že soud může nařídit setkání s mediátorem - ale pouze toto jediné.

Cílem prvního setkání se zapsaným mediátorem NENÍ provést mediaci.

Více podrobností o nařízeném setkání zjistíte ZDE

Jak probíhá nařízené setkání s mediátorem?

 1. Na začátku informuji účastníky o tom, co mediace je, jak probíhá

 2. Nechám účastníky, aby mi ve stručnosti popsali jejich situaci a představy o mediaci a odpovídám jim na doplňující otázky.

 3. Nakonec nechám účastníky, aby se rozhodli, zda mediaci chtějí.

Konzultace o mediaci​

Je to informační schůzka v délce cca 60 min, kde vysvětluji, co je mediace, principy mediace, důvody, proč by mohla účastníkům pomoci atd. Účastníci této schůzky se mohou zeptat na cokoli, co souvisí s mediací,

Příklady z mojí praxe:

 

Situace: V práci přijali novou kolegyni na pozici vedoucí oddělení, se kterou měla spolupracovat druhá vedoucí oddělení. Obě ženy měly jiný názor na činnosti jimi řízených oddělení a komunikace vázla. Tím se začaly dělat chyby, které doléhaly na zákazníky. Ve firmě měly zájem o obě zaměstnankyně.

Jak klientům pomohla mediace?  Pomocí mediačních technik zaměstnankyně hledaly řešení jejich situace. Mediátor jim pomohl najít v čem se shodují a kde mají obě přínos pro firmu.

Výsledek: Obě kolegyně si situaci vyjasnily a našly cestu, jak spolupracovat.

 

 

Situace: Manželé na vesnici chtěli na svém pozemku vrtat studnu a sousedé v obci měli velké výhrady a stěžovali si u příslušných státních orgánů. I když stavebníci splnili veškeré podmínky, nebyli schopni se dohodnout se sousedy. Na to, jít k soudu to nebylo, ale zdržovaly je průtahy.

Jak klientům pomohla mediace? Stavebníci a sousedé sešli za účasti mediátora a odborníka na hydrogeologii. Pomocí komunikačních a mediačních technik našli řešení dané situace.

Výsledek: Sousedé porozuměli, že jim žádný problém s touto studnou nehrozí a proti rozhodnutí orgánů se dále neodvolali. Tím stavebníci mohli začít vrtné práce. Dnes mají studnu vyvrtanou a vztahy se sousedy pomalu vracejí do doby před jejich rozhodnutí o vrtání studny.

Ceny služeb naleznete zde.