top of page

Ceny služeb

Personální poradenství
Úvodní konzultace o nastavení služeb       1h ZDARMA          
Cena projektu je individuální, dle rozsahu práce pro klienta.

 

Personální služby pro firmy v letectví
Úvodní konzultace o nastavení služeb       1h ZDARMA           
 
Cena projektu je individuální - dle rozsahu práce pro klienta.

 

Řešení konfliktů a mediace
Konzultace o mediaci po telefonu (do 15 min)           ZDARMA
Co vám to přinese? Vysvětlení účelu schůzky, možností mediace, odpovědi na Vaše dotazy atd.
Mediace
Cena mediace je na vyžádání.                                    
 
První setkání s mediátorem nařízené soudem    

Odměna ve výši 400 Kč za první setkání s mediátorem za každou započatou hodinu. 

 

Výše odměny za první setkání se zapsaným mediátorem nařízené soudem je stanovena v § 15 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 277/2012 Sb., o zkouškách a odměně mediátora.

bottom of page