top of page

... aneb cesta od konfliktů ke spolupráci

Co v současné době řešíte za situace?

 • V práci přijali novou kolegyni na pozici vedoucí oddělení, se kterou mám úzce spolupracovat – spolu jsme si nesedly, ale odcházet z firmy kvůli ní nechci.

 • Sousedům vadí naše zeď, kterou jsme postavili mezi pozemky, ale my chceme soukromí. Stěžují si na nás u všech možných institucí..

 • Rozvádíme se a neumíme už si společně sednout ke stolu a rozumně se domluvit.

 • Nebo něco jiného, kde se s někým nemůžete už dohodnout sami, ale nechcete se soudit.

Co nabízím?
Mediace

Mediace je způsob řešení konfliktu, kdy se 2 strany sejdou a za účasti mediátora nacházejí nejlepší možná řešení.

 
V jakých případech je mediace vhodná?
Všude tam, kde se obě strany chtějí dohodnout.

 

Více podrobností o mediaci zjistíte ZDE

 

V jaké oblasti působím jako mediátor?​​
 • Pracovní spory - vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, mezi zaměstnanci; mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací

 • Občanské spory - např. sousedské vztahy

 • Obchodní spory - vztahy mezi dodavatelem a odběratelem

 • Spory s veřejným prvkem - např. s orgánem státní správy nebo samosprávy, atd.

Jak probíhá mediace?

 1. Jedna za stran mě kontaktujte. Po zjištění okruhu konfliktu já kontaktuji druhou stranu.

 2. Pokud mají obě strany zájem, domluvíme se na konkrétním termínu a místu schůzky.

 3. Na schůzce nejdříve strany vysvětlí situaci, kterou chtějí řešit (každá ze stran ze svého úhlu pohledu), a za pomoci mediátora řeší jejich situaci s cílem nejít vhodné řešení pro obě strany.

 4. Nakonec mohou sepsat mediační dohodu. I tuto dohodu sestavují účastníci mediace spolu s mediátorem a účastníci si dohodu následně odnášejí.

Mediace nabízím dle přání klienta - offline nebo online.

První setkání s mediátorem nařízené soudem

tzn., že soud může nařídit setkání s mediátorem - ale pouze toto jediné.

Cílem prvního setkání se zapsaným mediátorem NENÍ provést mediaci.

Více podrobností o nařízeném setkání zjistíte ZDE

Jak probíhá nařízené setkání s mediátorem?

 1. Na začátku informuji účastníky o tom, co mediace je, jak probíhá

 2. Nechám účastníky, aby mi ve stručnosti popsali jejich situaci a představy o mediaci a odpovídám jim na doplňující otázky.

 3. Nakonec nechám účastníky, aby se rozhodli, zda mediaci chtějí.

Konzultace o mediaci​

Je to informační schůzka v délce cca 60 min, kde vysvětluji, co je mediace, principy mediace, důvody, proč by mohla účastníkům pomoci atd. Účastníci této schůzky se mohou zeptat na cokoli, co souvisí s mediací,

Příklady z mojí praxe:

 

Situace: V práci přijali novou kolegyni na pozici vedoucí oddělení, se kterou měla spolupracovat druhá vedoucí oddělení. Obě ženy měly jiný názor na činnosti jimi řízených oddělení a komunikace vázla. Tím se začaly dělat chyby, které doléhaly na zákazníky. Ve firmě měly zájem o obě zaměstnankyně.

Jak klientům pomohla mediace?  Pomocí mediačních technik zaměstnankyně hledaly řešení jejich situace. Mediátor jim pomohl najít v čem se shodují a kde mají obě přínos pro firmu.

Výsledek: Obě kolegyně si situaci vyjasnily a našly cestu, jak spolupracovat.

 

 

Situace: Manželé na vesnici chtěli na svém pozemku vrtat studnu a sousedé v obci měli velké výhrady a stěžovali si u příslušných státních orgánů. I když stavebníci splnili veškeré podmínky, nebyli schopni se dohodnout se sousedy. Na to, jít k soudu to nebylo, ale zdržovaly je průtahy.

Jak klientům pomohla mediace? Stavebníci a sousedé sešli za účasti mediátora a odborníka na hydrogeologii. Pomocí komunikačních a mediačních technik našli řešení dané situace.

Výsledek: Sousedé porozuměli, že jim žádný problém s touto studnou nehrozí a proti rozhodnutí orgánů se dále neodvolali. Tím stavebníci mohli začít vrtné práce. Dnes mají studnu vyvrtanou a vztahy se sousedy pomalu vracejí do doby před jejich rozhodnutí o vrtání studny.

Ceny služeb naleznete zde.bottom of page