top of page

Co současné době řešíte za situace ve firmě?

  • Chybí Vám personální manažer. Ale nemáte pro něj práci 40 h týdně?

  • Máte v současné situaci nedostatek nebo přebytek zaměstnanců a chcete rychle dosáhnout optimálního stavu?

  • Potřebujete udělat rychle organizační změny, ale nevíte, co všechno je potřeba?

  • Potřebujete optimalizovat benefity/ odměňování/ vzdělávání zaměstnanců tak, abyste neztratili konkurenční výhodu a zároveň ušetřili?

  • Máte další otázky v oblasti péče o zaměstnance?

Co nabízím?

HR Manager na pár dnů v týdnu

Každá firma nemá uplatnění pro HR Managera na celý úvazek. Mohu se stát takovým kolegou na částečný úvazek nebo časově omezené projekty. Ráda mohu spolu s Vámi řešit otázky kolem řízení zaměstnanců ve firmě.

 

HR Interim management

Pokud máte ve firmě problém s lidmi – a nevíte proč (nebo víte, ale nevíte jak z tohoto problému ven), mohu se stát na časově omezenou dobu Vaším HR manažerem či poradcem a provést Vás změnou dle Vašich představ. 

HR Expert pro firmy v letectví

Ve spolupráci s leteckými společnostmi nabízím organizování náboru pilotů a stewardů či řeším další záležitosti související s řízením lidí v aerolinkách či firmách podnikajících v letectví. Více o těchto službách ZDE.

Poradenství při organizačních změnách

Pomáhám firmám najít cestu ven v restrukturalizacích týmů či firem.

Dále pak nacházím společně s klientem odpovědi na otázky: Jak oznámit zaměstnancům, že budou probíhat organizační změny nebo firma končí činnost? Co vše a na jaké úřady je třeba oznámit ukončení činnosti?  Jak pomoci zaměstnancům při hledání nového zaměstnání? 

Poradenství při komunikaci s odborovou organizací

V případě, že má klient odborovou organizaci nebo radu zaměstnanců, mohu klientovi pomoci se připravit na jednání. 

Spolupráce při náboru nových kolegů či podřízených

Nacházím společně s klientem odpovědi na otázky: Co je při výběru na konkrétní pracovní pozici důležité? 

Připravuji konkrétní výběrové řízení (z externích či interních kandidátů) formou řízených rozhovorů nebo Assesment Centra, dle přání klienta nabízím i profesní diagnostiku (HOGAN).

Vzdělávání zaměstnanců

Připravuji společně s klientem strategii vzdělávání nebo trénink na míru v oblasti soft skills či personalistiky.

HR strategie, procesy, dokumenty

Spolu s klientem tvořím strategii HR nebo jednotlivé procesy. Také připravuji pracovně-právní dokumentaci dle požadavků zaměstnavatele. 

​Facilitace setkání nebo důležitých porad

Z vlastní zkušenosti vím, že když se sejdou lidé, kteří mají řešit koncepční záležitosti, je přínosné, když jim někdo zvenčí toto setkání řídí (dle předem domluvených pravidel, která se na začátku setkání sdělí všem zúčastněným) a všichni účastníci se mohou plně věnovat konkrétním návrhům.

Jako facilitátor pak za ně vedu jednání a směruji skupinu k předem stanoveným cílům.

runway1.jpg

Jak to probíhá?

  1. Na první konzultaci udělám s vámi rozhovor, abych se dozvěděla o tom, kde jste a co potřebujete.

  2. Pak tuto situaci zanalyzuji a navrhnu možnosti řešení pro vás v dané situaci.

  3. Nakonec vybereme společně nejlepší možné řešení pro vás a naplánujeme konkrétní kroky.

Konzultace nabízím dle přání klienta - offline nebo online.

Ceny služeb naleznete zde.bottom of page