top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraRleflerova

8 důvodů, proč dát přednost mediaci před soudním řízením

Nemůžete se dohodnout v zásadních věcech s partnerem v podnikání nebo s kolegou v práci o jeho kompetencích? Už vás to fakt štve a víte, že s tím musíte něco dělat. Jenže k soudu se vám úplně nechce a odcházet z práce taky ne. Co s tím? Objednejte se na mediaci! Tady máte 8 důvodů, proč to udělat.

1. O tom, zda jít na mediaci, rozhodujete vy sami.

I když se setkáním u mediátora souhlasíte, je na Vás, zda ho dobrovolně absolvujete. Můžete z něj kdykoliv odejít a situaci řešit dalšími prostředky, např. prostřednictvím soudu.

2. Můžete si vybrat mediátora.

Mediátora si můžete vybrat na stránkách www.justice.cz v seznamu zapsaných mediátorů vedeného u Ministerstva spravedlnosti ČR nebo na webu www.mediace.cz , kde se dozvíte i další informace o mediátorech.

3. Vaše informace jsou v bezpečí.

Mediátor má povinnost zachovávat mlčenlivost. A vy máte jistotu, že se Vaše situace nebude probírat jinde než s protistranou v kanceláři mediátora. Vy se tak můžete soustředit na vyřešení situace.

4. Máte vliv na průběh mediace i na její výsledek.

Na začátku mediace popisují účastníci mediace svoje vidění dané situace a snaží se dojít k příčině problému. Pak strany za pomoci mediátora, hledají řešení až z nich vyberou to nejlepší pro obě strany. Pokud se jedné ze stran něco nelíbí, může to při mediaci oznámit nebo navrhnout jiné řešení. V krajním případě může i ukončit mediaci.

Výsledkem úspěšné mediace je obvykle psaná mediační dohoda - za její obsah jsou odpovědné strany a podílejí se na ní společně.

5. Po skončení mediace můžete často zachovat rozumné vztahy.

Mediace řeší podstatu problému, ne důkazy. A tím, že návrhy řešení situace přináší strany, orientují se více na budoucnost než na utvrzování se v minulosti. Vztahy v rodině či sousedství nebo spolupráci v obchodním styku se tak obvykle naruší méně než při dlouhých soudních sporech a často je možné je opět navázat či zlepšit.

6. S mediací šetříte čas.

Mediace řeší nejen faktické stránky problému, se kterým účastníci na mediaci přicházejí, ale i vztahové věci, které se nakonec ukážou jako podstatné pro vyřešení problému. A ty většinou soud nezná (a znát nemůže) a tak se jimi nezabývá. Tím se může docela rychle najít podstata problému a začít hledat řešení. Celý proces vyřešení sporu tak lze zvládnout za výrazně kratší dobu.

7. Za mediaci zaplatíte méně peněz.

Mediace je výrazně levnější než soudní řízení – nejen výší sazeb jednotlivých úkonů, ale i tím, že trvá kratší dobu.

8. V případě potřeby můžete mediační setkání absolvovat i online.

Pokud účastníci mediace preferují z nejrůznějších důvodů setkání online, a oba se na této formě shodnou, je možné mediační setkání zajistit i v této podobě.

I když má mediace vysokou úspěšnost (60–80 % podle typu sporu), nelze jejím prostřednictvím vyřešit veškeré spory. Někdy jsou již vztahy mezi účastníky tak vyhrocené, že minimálně jedna ze stran dojde k závěru, že nechce svoji situaci řešit mediací, ale dá přednost řešení prostřednictvím soudu.

V případě nedosažení dohody prostřednictvím mediace je vždy možné přistoupit k soudnímu řešení.


Řešíte aktuálně konflikt a chcete využít mediaci?

Kontaktujte mě, prosím, na telefonu +420 737 234 142 nebo na e-mailu: office@renataleflerova.cz


Chcete se o mediaci dozvědět více?


Můžete také sledovat facebookovou stránku: https://www.facebook.com/Rleflerova.specialistkanaresenikonflituamediaci


Těším se na Vás!

Renata Leflerová

26 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page