top of page
Vyhledat
 • Obrázek autoraRleflerova

Mediace jako cesta k řešení konfliktů

Co dělat, když nejsme schopní se domluvit? Využijte mediaci.


Někdy se prostě stane, že se s někým nejsme schopni domluvit a máme konflikt – v rodině, ve firmě nebo na pracovišti. Je skvělé, že jsme rozhodli konflikt řešit. On se totiž sám nevyřeší. Konflikt můžeme řešit sami nebo už můžeme zjistit, že to sami nezvládneme – že prostě už v tom je tolik emocí, výčitek a všeho možného, že každý pokus o vyřešení nás spíš dostává pryč od pochopení, od jeho vyřešení.


A to je čas, kdy je dobré najít někoho nestranného, kdo vám je schopný pomoci. Někoho, kdo má zkušenosti s řešením konfliktů, vnímá vaše emoce, ale nenechá, aby nad vámi zvítězily. Někoho, kdo vás nechá mluvit i naslouchat druhé straně. A takovým člověkem je mediátor. Tuto roli dříve ve starých kulturách zajišťovali stařešinové rodu, náčelníci, v židovské kultuře tuto roli měli často rabíni, v křesťanské kněží, často se podobných úkolů zhostili lékaři či učitelé.


Vždy to byli lidé, kteří uměli naslouchat, byli nestranní a měli respekt těch, co měli mezi sebou konflikt. Tyhle vlastnosti pomáhají mediátorům k úspěchu i dnes.
Co to je mediace? Je to způsob mimosoudního řešení sporů. Je to proces, kdy se sejdou strany s mediátorem a hledají nejvhodnější způsob řešení dané situace.


V jakých situacích je možné mediaci použít?

Při řešení konfliktů

 • v rodině (např. úprava vztahů s dětmi při rozchodu nebo rozvodu rodičů; řešení dědictví, kdy každá strana chce s majetkem něco jiného…)

 • ve firmě (mezi dodavateli a odběrateli; mezi obchodními partnery o směřování firmy, …)

 • na pracovišti (mezi dvěma kolegy či nadřízeným a podřízeným)

 • se spotřebiteli (mezi stavební firmou a zákazníkem o konečné podobě stavby)

 • mezi různými zájmovými sdruženími a obyvateli obcí (např. využití střelnice, malého letiště a obyvatelům obcí může vadit hluk …)

 • sousedské spory (o výšku plotu, využití společných prostor, …)

Prostě ji můžete využít tam, kde je pravděpodobné, že i po vyřešení sporu se budou jeho účastníci dále potkávat.


Jak mediace probíhá?

 • Jedna ze stran kontaktuje mediátora a ten pak osloví druhou stranu s nabídkou mediaci.

 • Pokud obě strany s mediací souhlasí, domluví mediátor termín mediace.

 • Jedna mediační schůzka trvá obvykle 3 hodiny. Pokud strany nedospějí k dohodě a chtějí v mediaci pokračovat, domlouvají se na dalším termínu.

 • Pokud účastníci mediace se dohodnou, je možné sepsat tuto dohodu písemně. Pokud o dané věci musí rozhodnout soud, tak často přihlíží k výsledkům obsaženým v mediační dohodě (např. režim dětí po rozvodu rodičů)

Kdo je za co v mediaci odpovědný?

Mediátor je zodpovědný za proces, tj. za to že:

 • strany dostanou tolik prostoru na sdělení svého pohledu na konflikt, kolik budou potřebovat

 • si strany v průběhu mediace nebudou skákat do řeči a naopak budou sobě naslouchat

 • bude vést strany, aby hledaly řešení daného konfliktu

Strany jsou zodpovědné za to že:

 • sdělí vše důležité ke konfliktu, jak ho vidí ony

 • řídí se pokyny mediátora ohledně procesu mediace

 • nalézají řešení vhodná pro obě strany

Za výslednou dohodu jsou zodpovědné strany, NE mediátor.
A v čem je pro mě mediace výhodná?


 • Mediátora si můžete vybrat. Pokud sami žádného neznáte, podívejte se do seznamu zapsaných mediátorů vedeného u Ministerstva spravedlnosti ČR na www.justice.cz nebo na webu www.mediace.cz , kde se dozvíte i další informace o mediátorech.

 • Vaše informace jsou v bezpečí. Mediátor má povinnost zachovávat mlčenlivost.

 • Máte vliv na průběh mediace i na její výsledek. Strany za pomoci mediátora, hledají řešení až z nich vyberou to nejlepší pro obě strany. Pokud se jedné ze stran něco nelíbí, může to při mediaci oznámit nebo navrhnout jiné řešení. V krajním případě může i ukončit mediaci.

 • Po skončení mediace můžete často zachovat rozumné vztahy. Vztahy v rodině, v sousedství nebo spolupráci v obchodním styku se obvykle naruší méně než při dlouhých soudních sporech a často je možné je opět navázat či zlepšit.

 • S mediací šetříte čas i peníze. Celý proces vyřešení sporu lze zvládnout za výrazně kratší dobu. Mediace je výrazně levnější než soudní řízení – nejen výší sazeb jednotlivých úkonů, ale i tím, že trvá kratší dobu.

Proč dát přednost mediaci před soudním řízením de dozvíte v článku ZDE.

Poznámka: V případě nedosažení dohody prostřednictvím mediace je vždy možné přistoupit k řešení prostřednictvím soudu.

Řešíte aktuálně konflikt a chcete využít mediaci?

Kontaktujte mě, prosím, na telefonu +420 737 234 142 nebo na e-mailu: office@renataleflerova.cz


Chcete se o mediaci dozvědět více? Podívejte se na: www.renataleflerova.cz či https://renataleflerova.wixsite.com/mediace-prac-sporu


Můžete také sledovat facebookovou stránku: https://www.facebook.com/Rleflerova.specialistkanaresenikonflituamediaci


Těším se na Vás!

Renata Leflerová


Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page