top of page
Vyhledat
 • Obrázek autoraRleflerova

Online mediace – jak ji využít?

Někdy se nám prostě stane, že se s někým nejsme schopni domluvit. Pokud tuto situaci potřebujeme vyřešit rychle a nemůžeme se setkat s druhou stranou a mediátorem osobně, můžeme se setkat v online prostoru. K tomu slouží online mediace.


Co je mediace? Je to jeden ze způsobů mimosoudního řešení konfliktů. Je to proces, kdy se sejdou strany s mediátorem a hledají nejvhodnější způsob řešení dané situace.

Viz více v článku ZDE

Někdy se nám prostě stane, že se s někým nejsme schopni domluvit. Pokud tuto situaci potřebujeme vyřešit rychle a nemůžeme se setkat s druhou stranou a mediátorem osobně, můžeme se setkat v online prostoru. K tomu slouží online mediace

V jakých situacích je možné online mediaci použít?

Všude tam, kde bychom se rozhodli pro mediaci a z nějakého důvodu se nemůžeme setkat osobně.

Co k online mediaci potřebujeme?

 • Funkční počítač

 • Kvalitní internetové připojení (aby nám jednání v důležitých momentech nevypadlo)

 • Odkaz do online místnosti, který nám zašle organizátor online mediace

 • Ochotu jít do nových věcíJak online mediace probíhá?

 • Jedna ze stran kontaktuje mediátora a ten pak osloví druhou stranu s nabídkou mediaci.

 • Pokud obě strany s mediací souhlasí, domluví mediátor termín mediace.

 • Mediátor pošle stranám odkaz do online místnosti.

 • Všichni účastníci mediace, tj. strany i mediátor si v určený termín kliknou na odkaz a připojí se do online místnosti.

 • Mediační setkání může začít až po přihlášení všech zúčastněných.

 • V tomto prostoru lze samozřejmě fungovat s každou stranou zvlášť při tzv. odděleném jednání.

 • Jedna mediační schůzka trvá obvykle 3 hodiny. Pokud strany nedospějí k dohodě a chtějí v mediaci pokračovat, domlouvají se na dalším termínu.

 • Pokud účastníci mediace se dohodnou, je možné sepsat tuto dohodu písemně. Pokud o dané věci musí rozhodnout soud, tak často přihlíží k výsledkům obsaženým v mediační dohodě (např. režim dětí po rozvodu rodičů).

 • Účastníci mediace si mohou připomínky k dohodě poslat mailem. Pokud s textem souhlasí, mohou jí jeden po druhém podepsat či se sejít pouze na podpis dohody.

Výhody online mediace:

 • Účastníci online mediace nemusejí nikam cestovat, mohou se pouze připojit tam, kde je to pro ně výhodné a kde tím šetří čas i peníze za cestovné.

 • Účastníci online mediace mohou termín na online setkání nalézt dříve – a tím i dříve nelézt řešení konfliktu.

 • U stran, které mají mezi sebou napjaté vztahy, a přesto se chtějí dohodnout, je online mediace možností jak se nepotkat osobně, ale věci vyřešit.

V případě online mediace platí stejná pravidla jako při osobní mediační schůzce.Kdo je za co v online mediaci odpovědný?

Mediátor je zodpovědný za proces, tj. za to že:

 • strany dostanou příslušný odkaz na online místnost

 • strany dostanou tolik prostoru na sdělení svého pohledu na konflikt, kolik budou potřebovat

 • si strany v průběhu mediace nebudou skákat do řeči a naopak budou sobě naslouchat

 • bude vést strany, aby hledaly řešení daného konfliktu

Strany jsou zodpovědné za to že:

 • sdělí vše důležité ke konfliktu, jak ho vidí ony

 • řídí se pokyny mediátora

 • nalézají řešení vhodná pro obě stranyI pro online mediaci platí, že je v některých situacích lepší pro účastníky než soud. Více o tom čtěte ZDE.


Poznámka: V případě nedosažení dohody prostřednictvím online mediace je vždy možné přistoupit k řešení prostřednictvím soudu.

Řešíte aktuálně konflikt a chcete využít mediaci?


Kontaktujte mě, prosím, na telefonu +420 737 234 142 nebo na e-mailu: office@renataleflerova.cz


Chcete se o mediaci dozvědět více? Podívejte se na: www.renataleflerova.cz či https://renataleflerova.wixsite.com/mediace-prac-sporu


Můžete také sledovat facebookovou stránku: https://www.facebook.com/Rleflerova.specialistkanaresenikonflituamediaci


Těším se na Vás!

Renata Leflerová

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page